Pomoc techniczna

  Rejestracja krok po krok na studia podyplomowe


 

  Rejestracja krok po kroku...


 

 Rejestracja na stronie  www.irk.awf.katowice.pl

1. Przeczytanie informacji i zaakceptowanie ich przez opcję WYRAŻAM ZGODĘ

2. Wpisanie wszystkich wymaganych informacji (oznaczonych *)

3. Po pomyślnym utworzeniu konta, logujemy się i wykonujemy kolejne kroki rekrutacji

 

Proces rejestracji wykonuje się raz, następne logowania odbywają się poprzez wciśnięcie opcji: Wejście...

        1. Uzupełnij swoje dane osobowe* 

        2. Wypełnij listę Twoich przedmiotów maturalnych - wpisujemy 0% jako wynik chyba że już posiadasz swoje wyniki
           (wyniki egzaminu maturalnego tegoroczni maturzyści uzupełniają do dnia zakończenia rejestracji).

        3. Wybranie kierunków studiów

        4. Wybranie egzaminów (dotyczy kierunku Wychowanie Fizyczne)

        5. Wypełnienie oświadczenia o innych studiach

        6. Wydrukowanie i opłacenie przelewu

* POLE OBOWIĄZKOWE!

4. Skierowania na badania do pobrania ze strony głównej menu Skierowanie na badania. (nie dotyczy kandydatów na kierunek zarządzanie).

5. Dostarczenie kompletu dokumentów** i odebranie decyzji o przyjęciu na studia przez kandydatów pozytywnie zweryfikowanych w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych (Listy dostępne w dziale Listy / Zakwalifik.). W przypadku nie dopełnienia tego warunku będą przyjmowani kandydaci z listy rezerwowej.

6. Uwaga Kandydaci na studia drugiego stopnia wychowania fizycznego.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia uczelni innych niż AWF Katowice, zobowiązani są dostarczyć wraz z kompletem dokumentów zaświadczenie potwierdzające uzyskaną średnią z całości studiów pierwszego stopnia.

** Podanie (Ankieta osobowa) wydrukowana z indywidualnego konta, oraz dokumenty określone w Informatorze dla kandydatów

 

   Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, napisz do nas:     rekrutacja@awf.katowice.pl
  
Pomoc techniczna:     adminirk@awf.katowice.pl

lub zadzwoń: 0-32/207-53-57; 207-51-21