Kontakt

PUNKT REKRUTACYJNY - pokój nr 213

Nowa Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF Katowice

40 - 065 Katowice, ul. Mikołowska 72a

Godziny urzędowania od 1 czerwca do 31 października 2017 r.

w godz. 10:00 - 14:00 - poniedziałek - piątek

Dodatkowe godziny urzędowania będą dostosowane do dyżurów WKR (Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych).

informacje telefoniczne pod nr tel. 322075121; 322075357

oraz w godz. 8:00 – 10:00 – tel.: 322075346; 322075111

e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl