Rekrutacja na studia 2017/2018

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Senatu w sprawie podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców)

Laureaci i finaliści olimpiad 2015-2017 - uchwała Senatu

Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 - Zarządzenie Rektora

Informacje w sprawie uznawania dokumentów kandydatów (Polaków lub cudzoziemców) posiadających uzyskane za granicą:

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Bilety miesięczne za 1 zł - 2017 Rokiem Studenta w Kolejach Śląskich