Limity przyjęć na studia niestacjonarne
2017-05-09 13:17, AWF

Szanowni Państwo – Kandydaci na studia niestacjonarne!

Decyzja o uruchomieniu studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów zapadnie 30 maja 2017 r. Senat AWF Katowice podejmie w tym dniu uchwałę w sprawie limitów przyjęć na studia niestacjonarne.

W związku z powyższym, prosimy kandydatów na studia niestacjonarne o niedokonywanie do tego terminu opłat za postępowanie rekrutacyjne.