Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

  Skierowania na badania   Terminarz rekrutacji   Podyplomowe

PUNKT REKRUTACYJNY - pokój nr 213

Nowa Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF Katowice

tel. 32 207 51 21; 32 207 53 57, e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl

 

Nowe niższe opłaty semestralne na studiach niestacjonarnych !

Upoważnienie do złożenia dokumentów

(dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, którzy nie mogą osobiście dostarczyć kompletu dokumentów)

Przed założeniem konta proszę przeczytać

Rejestracja krok po kroku...